vytápění

I. SNIŽUJÍ NÍZKOU EMISI

Největším problémem v České republice, stejně tak jako po celém světě, bez významu na technickém pokroku, je problém výroby tepelné energie a její dopad na životní prostředí, ve kterém žijeme. I za předpokladu, že výrobci používají k produkci stále modernější technologie pro výrobu topného systému, spalovací procesy zůstávají stále stejné a nezávislé na výrobci či na technologickém přístupu výrobců v dané zemi. Můžeme dodat, že každý vynález, který mění palivo na energii více či méně znečišťuje prostředí a je zdrojem zmíněné nízké emise. Další skutečnost je, že v zimním období 90% nečistot, jako jsou oxid siřičitý a látky dehtu, tvoří zdroj nízké emise.

II. OPTIMALIZUJÍ SPALOVACÍ PROCES

Co se týče konečného efektu spotřeby paliva a emise do ovzduší, o tom rozhoduje příroda v závislosti na počasí (teplota, vítr). Záleží především na proměnlivosti počasí a speciálně na povětrnostních podmínkách, které mají --- největší vliv na tah komínu. Všechna topná zařízení potřebují pro správný a bezpečný provoz přesně určený objem vzduchu, jenž se účastní spalovacího procesu (komínového tahu). Ten je vždy určen výrobcem daného topného zařízení (kotle) a je stanoven- v laboratorních podmínkách (bez vlivu počasí). V praxi to znamená, že každá odchylka od uvedené hodnoty výrobcem způsobuje neefektivní, neekonomický provoz kotle a jeho výkon nebo uvedené parametry nejsou dosažitelné.

III. ŠETŘÍ PALIVO, VAŠE PENÍZE

Díky 100% odstranění zafoukávání větrem a 100% zamezení vlivu vodních či sněhových srážek do průduchu komínu pod jakýmkoliv úhlem, dochází k optimalizaci spalovacího procesu, snížení nízké emise, ideálnímu využití paliva a vzniklé tepelné energie.