odvětrání

VENTILAČNÍ HLAVICE

I. Zajišťují bezhlučně správné aktivní odvětrávaní

Jeden z nejdůležitějších aspektů pro život jako takový, je vzduch. Dnes se celosvětově zabýváme problémem množství a kvality vzduchu. Jak důležitá je pro nás výměna vzduchu v místnostech z pohledu vitality, nasazení a uvolnění známe z konkrétních případů na různých pracovištích – kanceláře, lakovna, dílenský provoz , škola – větrání učeben, tělocvična. Samozřejmě také ložnice - spánek, pracovna, koupelna, WC, kuchyň, kotelna a jiné části rodinného domku.

Současný hluk ze spuštěného elektrického ventilátoru, kde se jeho rezonance ozývají v celé šachtě není v mnohých případech ideálním řešením pro správné odvětrání. Ventilační hlavice zajišťuje plynulý a tichý odtah šachet, zamezuje zpětný tah a tím prolínání pachů z jednotlivých místností.

II. Zvyšují efektivitu ventilačního procesu, šetří el. energii, Vaše peníze

Odvětrání garáží, skladů, sklepních prostor, sociálního zařízení je možné bez použití elektrických ventilátorů a to způsobem příjemným, bezprůvanovým a účinným. Hlavice TU a TW zabezpečí odvětrání centrálních i samostatných stoupaček (koupelna, WC, digestoře ap.), v rodinných domech nahradí stávající elektrické ventilátory, vysoké úspory zabezpečí nízké pořizovací náklady a nulové provozní náklady (odpadá elektroinstalace, poruchy, opravy, revize).Tzv. samotahové hlavice zabezpečí skutečný tah ve stoupačce a znemožní prolínání pachů v jednotlivých místnostech. Pořizovací náklady jsou umořeny úsporami nákladů stávajících zařízení.

III. Částečně chrání a prodlužují životnost střechy

Hlavice vyrábí program aktivního odvětrání za pomoci ventilační turbíny. Jednou ventilační hlavicí lze nahradit několik pasivních prvků odvětrání střešního pláště. Odvětrání pomocí ventilační hlavice zajistí svým aktivním pohybem rovnoměrný oplach střešního pláště, který v letním období sníží jeho teplotu a zabrání jeho poškození spékáním, vydutím apod. V zimním období plynulý vzdušný oplach střešního pláště zabezpečí jeho rovnoměrnou teplotu a zabrání tvorbě ledových hrází a tím nerovnoměrnému extrémnímu zatížení střechy ledem a sněhem. V obou podnebích zajistí plynulý odvod vlhkosti ze střešního pláště a tím zabrání vzniku hnilob a plísní, které zkracují životnost celé střechy.