o firmě tewiko systems, s.r.o.

profil

Dovozce, výrobce a distributor produktů ventilační a komínové techniky – komínová hlavice, komínový regulátor – regulátor komínového tahu, ventilační turbíny na odvětrání panelových domů, tepelné úspory, (teplovzdušné) rozvody tepla. Zaměření společnosti je především v oblasti optimalizace odvodu spalin a plynů u spotřebičů z hlediska úspor paliva a snížení množství emisí.

činnost

Našim zákazníkům, jež se rekrutují především z řad běžných uživatelů rodinných, řadových a panelových domů, tak i z řad malých a středních firem, poskytujeme následující služby:

Odborné konzultace a prezentace spočívající ve vypracování a realizaci efektivního využití stávajícího komínového či ventilačního systému.

Firma využívá zásad strategického a marketingového řízení, je orientována na potřeby zákazníka. Cílem veškerých aktivit je trvalé uspokojování potřeb všech skupin zákazníků. Základem úspěchu firmy je kvalifikace, motivace a spokojenost zaměstnanců.

vize

Věříme ve vztah se zákazníkem, postavený na aktivní komunikaci, zpětné vazbě a na maximalizaci užitku z u nás pořízených produktů a služeb, a proto chceme

... být společností, vytvářející pro své zaměstnance motivující a etické prostředí a poskytující jim příležitost k osobnímu růstu.
... být na území České a Slovenské republiky trvale dominantním, prosperujícím, spolehlivým a k životnímu prostředí šetrným dodavatelem produktů, orientovaným na potřeby zákazníků z hlediska efektivního využívání tepelné energie.

filozofie a kultura

Veškerou činnost společnosti pružně přizpůsobovat požadavkům zákazníků úspěšně prezentovat společnost na českém a slovenském trhu.

Hodnoty, které tvoří základ naší firemní kultury, jsou:
  • Profesionalita
  • Partnerství
  • Pracovitost
  • Odpovědnost
  • Svododa
  • Úspěch

cíle

Hlavním strategickým záměrem společnosti je významně posílit jméno firmy v celostátním měřítku.

Tomuto záměru by měla pomoci vhodně nastolená obchodní politika, zaměřující se k upevňování, prohlubování a trvalému zlepšování vzájemných partnerských vztahů u dosavadních klientů a na získávání nových potenciálních zákazníků.

struktura


komínová hlavice