odvětrávání ventilačních
šachet panelových domů


Nevýhody větrání šachet stávajícím centrálním elektrickým ventilátorem

 • INTENZIVNÍ větrání všech bytů na jedné šachtě spuštěním centrálního elektrického ventilátoru jedním z nájemníků (příklad: jeden větrá sedmi)
 • HLUK- byty v nejvyšších podlažích jsou zatěžovány nadměrnou hlučností elektrického ventilátoru. (nájemníci samovolně zasahují do stávajícího systému – vypnutí jističů, pojistek, atd.)
 • ÚDRŽBA – velmi náročná údržba elektroinstalace v celém domě, pravidelná revize, časté poruchy vyžadující investice do oprav apod.
 • PROVOZNÍ NÁKLADY- v přepočtu vychází denní průměr funkce elektrického ventilátoru na cca 8 hod. Při použití stávajícího elektrického ventilátoru typu DVJ-C-355-7 (výkon 600m3h.-1, 40Pa, 220W)je při ročním provozu cca 3 100 hodin spotřeba el. Energie 550 kWh při sazbě 3,45 Kčú 1 kWh cca 1900,- Kč za rok na šachtu. 3-5 šachet v domě 5 700,- Kč až 9 500,- Kč ročně.

  Noc ( 0 – 4 hod. ) 12% nájemníků kolem 20:00 100% nájemníků
  Den ( 4 – 19 hod. ) 40% nájemníků 20:00 – 24:00 25% nájemníků
 • Navrhovaný způsob větrání ventilačními turbínami pracuje bez motorického pohonu a plně využívá principu energie vzduchu-přirozeného povětří, rozdílu měrných hmotností vzduchu a rozdílu tepla v šachtě (komínový efekt).
  Tedy plně využívá a zdokonaluje již funkční systém přirozeného tahu v šachtě a venkovního povětří na otevřených sídlištích panelových domů.
  Nejedná se o zásadní změnu stávajícího systému větrání šachet, neboť doposud používaný princip ventilace využívá dvojí způsob provozu, a to větrání s nuceným odtahem – pomocí elektrického ventilátoru umístěného v nadstřešním prostoru (provoz cca 6-8 hod.) a přirozeného tahu v šachtě po zbytek dne (cca 16-18hod.).
 • PROVOZNÍ NÁKLADY – na větrání ventilačními turbínami jsou nulové. Odpadá spotřeba elektrické energie, případné opravy a revize elektrických rozvodů v domě. Nulové náklady, bezúdržbový provoz ventilační turbíny a její absolutně tichý chod zajistí příjemné odvětrání WC, koupelny a kuchyňské digestoře.
  Zdokonalením výše navrženého systému větrání ventilačními turbínami je možnost plynulé regulace odsávaného vzduchu z jednotlivých bytů, a to hlavně v zimním období. Regulaci lze provádět vstupními stavitelnými mřížkami, které je možno osadit na WC a do koupelny, popřípadě osazením individuálních elektrických ventilátorků (výkon cca 150-250 m3s-1), kterými můžeme okamžitě zvýšit odsávání z jednotlivých bytových jednotek.

POZOR!!! Nezaměňovat odvětrávání celé plochy bytu. K tomu nám slouží okna v jednotlivých pokojích.

 • Ventilační turbína svojí rotací brání vnikání drobného hmyzu do prostor ve střešní části sběrné šachty a zamezí hnízdění ptáků (převážně holubů) v těchto prostorách. Tím je větrací šachta chráněna proti možnému vzniku infekcí, které vznikají vířením vzduchu v šachtě hromaděním ptačího trusu nebo mršinami uhynulých ptáků.