teplovzdušné rozvody

potrubí Spiro Krbový ventilátor
kouřovod ebrovaný
komínová klapka regulátor otáček

Teplovzdušné rozvody

Tato zařízení jsou určena k čerpání teplého vzduchu, který vzniká v uzavřeném ohništi, a k jeho rozvádění do ostatních místností. Díky tomuto systému, který využívá přírodního zdroje energie, můžete při vytápění dosáhnout s velmi jednoduchou instalací výrazných úspor.